Men sữa

180.000

+ Với công thức chủ yếu là rượu nếp và hạt ý dĩ.

+ Dạng: Nước.

0981 031 940